Knitique Calendar http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/modules/events.htm?rssfeed=1 Thu, 17 Oct 2019 23:01:09 +0100 FeedCreator 1.7.2 LK150 Machine Knitting All Skills http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2264187 Nov. 30 All Skills Clinic ASCF12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240490 Nov. 29 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCT11 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240548 Nov. 28 All Skills Clinic ASCW6 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240467 Nov. 27 All Skills Clinic ASCW4 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240430 Nov. 27 All Skills Clinic ASCW12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240413 Nov. 27 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCS12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240582 Nov. 24 All Skills Clinic ASCF12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240489 Nov. 22 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCT11 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240547 Nov. 21 All Skills Clinic ASCW6 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240466 Nov. 20 All Skills Clinic ASCW4 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240429 Nov. 20 All Skills Clinic ASCW12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240412 Nov. 20 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCS12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240581 Nov. 17 LK150 Machine Knitting All Skills http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2264186 Nov. 16 All Skills Clinic ASCF12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240488 Nov. 15 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCT11 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240546 Nov. 14 All Skills Clinic ASCW6 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240465 Nov. 13 All Skills Clinic ASCW4 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240428 Nov. 13 All Skills Clinic ASCW12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240411 Nov. 13 New Blue Jeans Sweater http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2259622 Nov. 12 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCS12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240580 Nov. 10 Butterfly Wings Shawl http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240213 Nov. 09 All Skills Clinic ASCF12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240487 Nov. 08 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCT11 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240545 Nov. 07 All Skills Clinic ASCW6 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240464 Nov. 06 All Skills Clinic ASCW4 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240427 Nov. 06 All Skills Clinic ASCW12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240410 Nov. 06 Feuilles D'erable Cowl http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2278383 Nov. 05 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCS12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240579 Nov. 03 LK150 Machine Knitting All Skills http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2264195 Nov. 02 Butterfly Shawl http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2259607 Nov. 02 Knit and Nosh http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=1977983 Nov. 01 All Skills Clinic ASCF12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240486 Nov. 01 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCT11 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240544 Oct. 31 All Skills Clinic ASCW6 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240463 Oct. 30 All Skills Clinic ASCW4 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240426 Oct. 30 All Skills Clinic ASCW12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240409 Oct. 30 New Blue Jeans Sweater http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2259621 Oct. 29 Butterfly Shawl http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2259605 Oct. 29 That Horizon Crochet Shawl http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2263036 Oct. 27 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCS12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240578 Oct. 27 Butterfly Shawl http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2259606 Oct. 26 Butterfly Wings Shawl http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240212 Oct. 26 All Skills Clinic ASCF12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240485 Oct. 25 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCT11 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240543 Oct. 24 All Skills Clinic ASCW6 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240462 Oct. 23 All Skills Clinic ASCW4 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240425 Oct. 23 All Skills Clinic ASCW12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240408 Oct. 23 Learn to Knit a Baby Hat http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2257831 Oct. 22 Diamond Tiles Cowl http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2259632 Oct. 22 Take it Up A Notch Shawl http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2254762 Oct. 20 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCS12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240577 Oct. 20 LK150 Machine Knitting All Skills http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2257522 Oct. 19 Violet Spectrum Scarf http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2264264 Oct. 19 Party Like A Rockstar Cowl http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2259627 Oct. 18 All Skills Clinic ASCF12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240484 Oct. 18 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCT11 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240542 Oct. 17 All Skills Clinic ASCW6 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240461 Oct. 16 All Skills Clinic ASCW4 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240424 Oct. 16 All Skills Clinic ASCW12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240407 Oct. 16 New Blue Jeans Sweater http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2259620 Oct. 15 Butterfly Shawl http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2259604 Oct. 15 That Horizon Crochet Shawl http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2263035 Oct. 13 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCS12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240576 Oct. 13 Pink Ribbons Shawl http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2259258 Oct. 12 All Skills Clinic ASCF12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240483 Oct. 11 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCT11 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240541 Oct. 10 All Skills Clinic ASCW6 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240460 Oct. 09 All Skills Clinic ASCW4 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240423 Oct. 09 All Skills Clinic ASCW12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240406 Oct. 09 Learn to Knit a Baby Hat http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2257830 Oct. 08 Everything Shawl http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2259249 Oct. 08 Take it Up A Notch Shawl http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2254761 Oct. 06 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCS12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240575 Oct. 06 All Skills Knit & Crochet 3 Month Special ASCS12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240396 Oct. 06 LK150 Machine Knitting All Skills http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2257521 Oct. 05 Learn to Knit Socks 2.0 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2232427 Oct. 05 Knit and Nosh http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=1977982 Oct. 04 All Skills Clinic ASCF12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240482 Oct. 04 All Skills Clinic 3 Month Special ASCF12-3 mo http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240397 Oct. 04 All Skills Knitting Clinic 3 Month Special ASCT6-3mo http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2254340 Oct. 03 All Skills Knit & Crochet 3 Month Special ASCT11-3mo http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240395 Oct. 03 All Skills Knit & Crochet Clinic ASCT11 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240540 Oct. 03 All Skills Clinic ASCW6 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240459 Oct. 02 All Skills Clinic 3 Month Special ASCW6-3mo http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240394 Oct. 02 All Skills Clinic ASCW4 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240422 Oct. 02 All Skills Clinic 3 Month Special ASCW4-3mo http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240393 Oct. 02 All Skills Clinic 3 Month Special ASCW12-3mo http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240392 Oct. 02 All Skills Clinic ASCW12 http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2240405 Oct. 02 Road to Yarnia http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?eventId=2258783 Oct. 01 View entire calendar > http://www.knitiqueyarns.comhttps://www.knitiqueyarns.com/module/events.htm?month=10&year=2019